Marsz na orientację

9 czerwca 2024 r., w niedzielne, słoneczne popołudnie, z mapami w ręku, wszystkie dziewczęta z naszego Ośrodka wyruszyły w wielokilometrowe trasy. Każda z grup, podążając za wskazówkami znajdującymi się na otrzymanych mapach, maszerowała w poszukiwaniu zadań, które na nie czekały wzdłuż przypisanej trasy. Wychowanki, oprócz umiejętności topograficznych, sprawności fizycznej, zdolności współpracy w zespole, musiały wykazać się wiedzą matematyczną, przyrodniczą, a przede wszystkim ekologiczną. Wszystkim uczestnikom należą się ogromne gratulacje za zaangażowanie, wytrwałość, sprawną pracę w grupach oraz umiejętność logicznego wykorzystania wiedzy w praktyce.

R.M., K.B.