Konferencja „Edukacja dla demokracji”

29 września br. grupa dziewcząt z Ośrodka w Cerekwicy Nowej uczestniczyła w konferencji „Edukacja dla demokracji. Problemy ekonomiczne, humanistyczne i społeczno – polityczne” na zaproszenie pani Pauliny Stochniałek Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Collegium Nobilium Novum i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu gdzie wysłuchały wykładów na temat roli edukacji w budowaniu demokratycznego społeczeństwa otwartego tolerancyjnego i wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka oraz znaczenia dwupodmiotowowości w dzisiejszej szkole.