Przeprowadzamy kampanie wyborczą do Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/21