I Dzień Wiosny w szkole.

Z okazji I Dnia Wiosny zamiast lekcji odbyły się w szkole liczne imprezy: turniej w dwa ognie Uczennice – nauczyciele, przeciąganie liny, ognisko z kiełbaskami, konkurs Karaoke, konkurs plastyczny.