„Gotowanie na pożegnanie” – Mistrzowie gotują..

W środę, w pracowni gastronomicznej odbyło się „pożegnalne gotowanie” nauczyciele oraz uczennic klas szkoły branżowej.