Egzamin na kartę rowerową

W miesiącu czerwcu cztery wychowanki naszej placówki miały możliwość podejść do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin odbył się w miasteczku rowerowym w Jarocinie pod nadzorem egzaminatorów p. Roberta i p. Krzysztofa. Składał się on z dwóch części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej dziewczęta musiały wykazać się wiadomościami dotyczącymi ruchu pieszych i rowerzystów, znajomosci znaków drogowych, rozstrzyganie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, posiadać wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej oraz znać podstawowe wyposażenie roweru. W części praktycznej dziewczęta wykazały się umiejętnością jazdy na rowerze na zaplanowanym torze jazdy z zastosowaniem przepisów ruchu drogowego. Wszystkie wychowanki ukończyły egzamin z pozytywnym wynikiem czego gratulujemy ☺️

K.B i R.M