Bieg Belfra

Kilku pracowników naszej placówki wzięło udział w „Biegu Belfra”, właśnie dotarły do nas pamiątkowe medale.
Dochód z biegu przeznaczony został na leczenie chorego na SMA chłopca.

J.K.