STOWARZYSZENIE „OD NOWA”

STOWARZYSZENIE „OD NOWA”
Informujemy, że złożony w lutym 2022 r. wniosek w konkursie na realizację zadania publicznego organizowany przez UMWW w Poznaniu w ramach „Wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, z uwzględnieniem roli lidera grupy” „Uczę się pomagać – aktywna wolontariuszka” otrzymał pozytywną ocenę i został zatwierdzony do realizacji. W związku z powyższym w okresie maj-listopad 2022 r. koło pomocy wolontariackiej będzie realizatorem w/w zadania. Kwota dofinansowania wynosi 14250, 00 zł.