„Antymina”

29 marca grupa naszych wychowanek uczestniczyła w artystycznym programie profilaktyki uzależnień „Antymina”. Celem akcji było przekazanie młodzieży wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą uzależnienie od środków psychoaktywnych. Dziękujemy Dyrekcji MOW w Koźminie Wlkp. za zaproszenie oraz głęboki przekaz poprzez bezpośrednie rozważania i muzykę.