Akcja „Szlachetna paczka”

Po raz pierwszy wychowanki należące do koła pomocy wolontariackiej Nadia R., Oliwia W., oraz Daria J. wzięły udział w akcji „Szlachetnej paczki”. Miejscem pracy wolontariuszek i tym samym miejscem zbiórki paczek od darczyńców był Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie.

Pracy było co niemiara, ale wszyscy z zapałem odbierali, segregowali a następnie rozwozili paczki dla potrzebujących rodzin. Na pewno za rok wolontariuszki wezmą udział w kolejnej edycji. Koło pomocy wolontariackiej.

Z.G.