Akcja „Szkoła pamięta”

Akcja MEN „ Szkoła pamięta”
Uczennice WSZPT-W w Cerekwicy Nowej uczestniczą w roku szkolnym 2020/2021 w akcji MEN
„Szkoła pamięta”. W ramach tej akcji przypominamy ważne wydarzenie z okresu II wojny światowej, które miało miejsce na terenie naszej placówki. Niemcy zorganizowali w Cerekwicy Nowej obóz przesiedleńczy dla Polaków z powiatu jarocińskiego. Obóz ten został utworzony 26 października
1939 r. i istniał do 9 grudnia 1939 r. Materiały na w. w. wydarzeń otrzymaliśmy od pani Marii Sobockiej i zaprezentowaliśmy je na gazetce szkolnej. Udało się nam również dotrzeć do filmu dokumentalnego na temat obozu przesiedleńczego w Cerekwicy. Film ten został zrealizowany przez telewizję kablową Pro- Art. W Ostrowie Wlkp.
K.S.

Link do filmu