Akcja MakeLoveNotPrzemoc –

16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

Nasza placówka przyłączyła się do akcji MakeLoveNotPrzemoc – 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. Dziewczęta wykonały tematyczne plakaty związane z brakiem akceptacji wobec zachowań przemocowych.