18 maja br. gościła w placówce grupa studentów resocjalizacji z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

18 maja br. gościła w placówce grupa studentów resocjalizacji z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Panie studentki, zainteresowane praktyczną stroną funkcjonowania ośrodków wychowawczych chętnie wsłuchiwały się w informacje o bogatej historii placówki.                  W rozmowach z wychowankami wymieniały się wrażeniami i wnioskami o funkcjonowaniu ośrodka, potrzebach nieletnich. Zapoznały się z pracą specjalistów i terapeutów, w tym bogatą formą ukierunkowanych oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych i opiekuńczych.