WIZJA NASZEJ PLACÓWKI

Wszelkie działania naszej ośrodkowej społeczności będą zmierzały ku realizowaniu nadrzędnych celów wychowania resocjalizującego, opartych na poszanowaniu praw i godności młodego człowieka.

Chcemy zminimalizować oddziaływania wychowawcze oparte na systemie ostrej, gwałtownej interwencji korekcyjne - izolacyjnej, czy policyjne - sądowej, na rzecz postępowania łagodnego, stosując konsekwentnie „normalne" środki wychowawcze, w miarę możliwości również w środowisku naturalnym bez uciekania się do specyficznych środków przemocy i izolacji.

Aspirujemy do roli Ośrodka specjalistycznego. Zamiarem naszym jest stworzenie placówki dla dzieci i młodzieży, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, dotkniętych wzmożonym problemem uzależnienia od różnych substancji chemicznych. W celu zrealizowania w/w. zadania będziemy:

 • szkolić i przygotowywać kadrę wychowawczą,
 • czynić starania, aby zapewnić specjalistyczną opiekę medyczną,
 • przeprowadzać kapitalny remont wolnostojącego na terenie Ośrodka budynku, który będzie służył jako baza do działalności tych grup. Mieszczące się w górnej kondygnacji tego budynku pomieszczenia chcemy przeznaczyć na zindywidualizowane formy działalności opiekuńczo - wychowawczych.
 • Środki na działalność tej grupy zamierzamy pozyskiwać:

 • z budżetu MOW,
 • z funduszu na działalność profilaktyczną z Departamentu do Spraw Uzależnień Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
 • Wspomnianą opieką specjalistyczną chcielibyśmy objąć początkowo 24 wychowanki, tworząc dwie grupy wychowawcze. Aby uniknąć zjawiska stygmatyzacji nie będziemy w żaden sposób określać specyfiki działalności tych grup w środowisku młodzieży.

  Ponadto zamierzamy poprawić estetykę tereny Ośrodka, dokonując rozbiórki nieużytecznych zabudowań gospodarczych, takich jak: barak po pralni, chlewnie, pozostałości po szklarniach, tworząc na tych miejscach tereny zielone, w tym również rekreacyjne.

  W oparciu o tak nakreślony kierunek placówki, w przyszłości chcemy utworzyć również inną grupę (grupy) wymagające specjalnej pomocy np. oddział leczniczo - wychowawczy.