Procedura umieszczenia dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

Procedura umieszczenia dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

Jeśli nie radzicie sobie Państwo z zachowaniem dorastającego dziecka, wyczerpaliście dostępne Wam środki oddziaływań wychowawczych i sądzicie, że wymaga Ono pomocy instytucjonalnej, należy skontaktować się z najbliższym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym.
Tam po rozmowie z kuratorem d.s. nieletnich lub sędzią rodzinnym można złożyć wniosek o umieszczenie córki lub syna w MOW.
Umieszczenie dziecka w placówce resocjalizacyjnej poprzedza konieczność przeprowadzenia badań w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno - Konsultacyjnym, które określą stopień demoralizacji i rodzaj placówki, do jakiej ma być skierowany nieletni.
Do badań potrzebne są wyniki w nauce dziecka - ostatnie oceny, zeszyty z kilku przedmiotów, książeczka zdrowia dziecka oraz wszelka dokumentacja medyczna (wypisy ze szpitali, zaświadczenia lekarskie, informacje o przebytych chorobach).
Następnie sąd wyznacza termin rozprawy, na której określi jaki zastosuje wobec nieletniego środek wychowawczy np. nadzór odpowiedzialny rodziców, nadzór kuratora umieszczenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, umieszczenie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii itp.
Po wydaniu postanowienia o umieszczeniu w placówce, sąd kieruje sprawę do właściwego Starostwa Powiatowego, które prosi Centralny System Kierowania Nieletnich przy Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie o wskazanie miejsca w placówce z uwzględnieniem poziomu edukacji (rocznika, klasy, języka obcego), na jakim jest nieletni.
Starostwo Powiatowe po otrzymaniu wskazania przez ORE wydaje skierowanie do wskazanej placówki w Polsce, które jest ważne jeden miesiąc.
Przez ten czas należy zgromadzić niezbędne dokumenty do umieszczenia w placówce i doprowadzić dziecko do wskazanego Ośrodka.

Dokumenty potrzebne do umieszczenia w placówce :
1. Postanowienie Sądu Rejonowego
2. Skierowanie do placówki
3. Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego
4. Odpis aktu urodzenia dziecka
5. Odpis aktu zgonu, jeśli któryś z rodziców nie żyje
6. Poświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub wymeldowaniu
7. Książeczka zdrowia oraz inne dokumenty dotyczące zdrowia dziecka
8. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
9. Inne dokumenty (opinie ze szkoły, poprzedniej placówki, opinie psychologicznei psychiatryczne), które ułatwią diagnozę potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych nieletniego.

Przywożąc dziecko do Ośrodka należy wyposażyć je w:
1. Odzież i bieliznę osobistą na różne pory roku.
2. Obuwie na różne pory roku, kapcie, obuwie sportowe.
3. Przybory szkole (zeszyty, długopisy itp.).
4. Środki czystości (ręczniki, mydło, szampon, pasta do zębów itp.)


opr. A. Świątek