Program TUKA/N

Charakter pracy terapeutycznej wyznaczają specyficzne trudności, z jakimi borykają się dziewczęta trafiające do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

W kwietniu 2007r. dwoje pracowników pedagogicznych uzyskało certyfikat terapeutyczny I-stopnia, którego zakres obejmuje organizowanie i realizowanie interwencji indywidualnej i grupowej w obszarze profilaktyki agresji i przemocy metodą Treningu Zastępowania Agresji w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Od 2007r. prowadzony jest również w Ośrodku -
PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNYCH „TUKA/N”
przeznaczony dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi.

Program skierowany jest do młodych ludzi w wieku 14 – 18 lat, mających problemy wynikające z eksperymentowania bądź zażywania środków psychoaktywnych oraz innych kompulsywnych zachowań. Program zajęć korekcyjnych dostarcza podstawową wiedzę w obszarze uzależnienia oraz wyposaża wychowanki w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z dostępności środków psychoaktywnych i modelu życia związanego z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków.
Program oparty jest na przekonaniu, że każda osoba jest w stanie podejmować rozsądne decyzje dotyczące własnego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i zdolność rozumienia siebie, swoich zachowań oraz niezbędny zakres umiejętności społecznych.