Trening zastępowania agresji


Niezwykle istotnym aspektem wspierania pracy wychowawczej jest pomoc terapeutyczna oparta na pracy z grupą jak i na kontakcie indywidualnym.

W ramach zajęć grupowych uruchomiony został Trening Zastępowania Agresji, który zakłada pracę nad trzema głównymi obszarami emocjonalnego i społecznego funkcjonowania:

  • trening umiejętności prospołecznych dotyczący wyuczania się pożądanych zachowań takich jak: proszenie o pomoc, radzenie sobie z czyimś gniewem, unikanie bójek, radzenie sobie z presją grupy, oskarżaniem, rozumienie czyichś uczuć, wyrażanie sympatii, miłości, reagowanie na zaczepki, przepraszanie, komplementowanie,
  • trening kontroli złości służący zmniejszaniu tychże reakcji i dostarczaniu środków samokontroli – tu dziewczęta są zapoznawane z czynnikami wywołującymi złość, sygnałami płynącymi z ciała, sposobami zmniejszania napięcia, pozytywnym myśleniem na temat osób, które nas złoszczą, nagradzaniem się za opanowywanie złości,
  • trening wnioskowania moralnego polegający na przyjmowaniu przez wychowanki ogólnie przyjętych norm społeczno-moralnych na drodze rozwiązywania różnorodnych dylematów mających związek z ich osobistym funkcjonowaniem, a więc sytuacjami ucieczek z placówki, kradzieży, zażywania narkotyków, samookaleczenia, relacji z najbliższymi.