Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

1.10.2019r.


W dniu 01 października 2019 r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które poprzedzone były trzytygodniową kampanią wyborczą, podczas kampanii uczennice przedstawiały swoje programy (w formie plakatów i debat koleżeńskich) . Uprawnionych do głosowania było 96 osób, głosowały 74 osoby tj. 77,08 %. Wybory zostały przeprowadzone według demokratycznych zasad - były bezpośrednie, powszechne, większościowe, tajne i równe.
Do Rady Samorządu Uczniowskiego Większością głosów zostały wybrane:
Wioletta Sz. - przewodnicząca 56 głosów
Julia K. - wiceprzewodnicząca 51 głosów
Sandra N. - skarbnik 39 głosów
Nikola K. - sekretarz 39 głosów

Nowo wybranej Radzie SU gratulujemy i życzymy owocnej pracy.Opiekunami SW są U. Kuczerawa, M. Ratajczak, J. Mejzińska