MOW w Cerekwicy Nowej

Samorząd Wychowanek 2017/2018


WYBORY DO RADY SAMORZĄDU WYCHOWNEK ROK SZKOLNY 2017/2018

W dniu 13 października 2017r przeprowadzono wybory do Rady SU. Uprawnionych do głosowania było 90 osób, głosowało 79 osób tj. 87,77 %. Wybory zostały przeprowadzone według demokratycznych zasad - były bezpośrednie, powszechne, większościowe, tajne i równe. Do Rady Samorządu Uczniowskiego Większością głosów zostały wybrane:

Izabela Koman - przewodnicząca 60 głosów
Natalia Kowalska - zastępca 46 głosów
Natalia Sporzecka - sekretarz 43 głosy
Nowo wybranej Radzie SU gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Była przewodnicząca SU- Klaudia Górska
Zespół d.s. idei samorządności.

Opiekunami SW są pani Urszula Kuczerawa i pani Mariola Ratajczak.