Statut MOW w Cerekwicy NowejStatut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej

Nowelizacja Statutu nastąpiła w dniu 30.11.2017 r. podjęciem uchwały nr 7/2017/2018 Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

23 listopada 2015r.