Dla rodziców i opiekunów
Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

Zestaw podręczników dla Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia w WSZPT-W w Cerekwicy Nowej.
IInformacja o egzaminie ósmoklasisty dla rodziców (prawnych opiekunów)

Informacja o egzaminie ósmoklasisty dla rodziców

6.01.2019r.

Informacja dla rodziców uczennic klasy VIII SP i III Gimnazjum dotycząca REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.


27.08.2018r.

Regulamin rekrutacji do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Cerekwicy Nowej

Regulamin rekrutacji

Podanie o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii


Podanie o przyjęcie

Wniosek o przepustkę

Wniosek
ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

Światowy dzień walki z Aids - czytaj!!!

Drodzy rodzice i opiekunowie,

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła Światowy Dzień Zdrowia, którego celem jest zwrócenie uwagi na niepokojące problemy zdrowotne różnych społeczeństw. Corocznie 7 kwietnia, począwszy od 1950r na całym świecie obchodzone jest to święto pod innym hasłem. Tematem przewodnim tegorocznego święta jest depresja- zaburzenie psychiczne, które obecnie dotyka coraz to większą populację ludzi . Zatem zapraszamy do poszerzenia wiedzy i obejrzenia poniższego filmu na ten temat.

Czym jest depresja?
Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

" Depresja to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne, które dotyka osoby w każdym wieku, ze wszystkich środowisk i we wszystkich krajach.
" Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.
" Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności, niszcząc niekiedy relacje z rodziną i przyjaciółmi.
" Nieleczona, może uniemożliwiać chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym i społecznym.
" W najgorszym przypadku depresja może doprowadzić do samobójstwa.
" Depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą prowadzenie rozmowy lub przyjmowania leków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod.
" Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało pomocy.
" Rozmowa z osobami, którym się ufa może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji.