PRZETARGI
OGŁOSZENIE


1. Nazwa zadania: "Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem"

2. Zakres rzeczowy: Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem

3. Okres realizacji zadania: 26 maja 2018 - 25 października 2018

4. Wartość zadania: 25 000,00 zł.

5. WSZPT-W w Cerekwicy Nowej

6. Galeria zdjęć

OGŁOSZENIE


1. Nazwa zadania: "Wymiana bram garażowych"

2. Zakres rzeczowy: Wymiana bram garażowych

3. Okres realizacji zadania: 28 maja 2018 - 15 października 2018

4. Wartość zadania: 12 450,00 zł.

5. WSZPT-W w Cerekwicy Nowej

6. Galeria zdjęć

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbudowę opłotowania".
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę boiska wielofunkcyjnego z przyległą bieżnią".
ZESTAWIENIE OFERT

Informacja z otwarcia-odbudowa opłotowania
Informacja z otwarcia-budowa boiska
OGŁOSZENIE

Znak sprawy: AG-2221/02/18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.
„ODBUDOWA OPŁOTOWANIA” wokół terenu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.


Termin ogłoszenia o zamówieniu: 4.10.2018
Termin składania ofert: 19.10.2018 godz. 9:00Wykaz osób


Wykaz robót budowlanych


Wzór umowy


Formularz ofertowy


Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia


Dokumentacja techniczna-odbudowa opłotowania


Ogłoszenie o zamówieniu
OGŁOSZENIE

Znak sprawy: AG-2221/01/18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania
pn. BUDOWA B0ISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z PRZYLEGŁĄ BIEŻNIĄ na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.


Termin ogłoszenia o zamówieniu: 4.10.2018
Termin składania ofert: 19.10.2018 godz. 9:00Wykaz osób


Wykaz robót budowlanych


Wzór umowy


Formularz ofertowy


Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia


Dokumentacja techniczna-budowa boiska


Specyfikacja


Ogłoszenie o zamówieniu - budowa boiskaOGŁOSZENIE


1. Nazwa zadania: "Roboty zabezpieczające na dachu budynku mieszkalnego nr 8 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej".

2.Zakres rzeczowy: Wzmocnienie krokwi, naprawa rynien i ryn. spustowych, rozebranie kominów - obniżenie 30-40cm, przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej na zaprawę.

3. Okres realizacji zadania: 15.12.2016r.

4. Wartość zadania: 19.968,66zł.

5. MOW w Cerekwicy Nowej

6. Galeria zdjęć