Procedura umieszczenia dziecka w Młodzieżowym Ośrodku WychowawczymSzanowni Państwo !

Jeśli nie radzicie sobie Państwo z zachowaniem dorastającego dziecka, wyczerpaliście dostępne Wam środki oddziaływań wychowawczych i sądzicie, że wymaga Ono pomocy instytucjonalnej, należy skontaktować się z najbliższym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym. Tam po rozmowie z kuratorem d.s. nieletnich lub sędzią rodzinnym można złożyć wniosek o umieszczenie córki lub syna w MOW.
Umieszczenie dziecka w placówce resocjalizacyjnej poprzedza konieczność przeprowadzenia badań nieletniego w Opiniodawczym Zespole Sadowych Specjalistów, na które kieruje Sąd Rodzinny. Badania określą stopień demoralizacji i rodzaj placówki, do jakiej ma być skierowany. W ich trakcie nieletni jest diagnozowany przez biegłych sądowych : psychologa, pedagoga i psychiatrę. Badaniom poddawani są również rodzice dziecka, co ułatwia diagnozę przyczyn niedostosowania społecznego i określenie zaleceń do dalszej pracy z nim. Do badań potrzebne są wyniki w nauce dziecka - ostatnie oceny, zeszyty z kilku przedmiotów, książeczka zdrowia dziecka oraz wszelka dokumentacja medyczna (wypisy ze szpitali, zaświadczenia lekarskie, informacje o przebytych chorobach). W niektórych przypadkach Sąd może zalecić umieszczenie nieletniego w placówce przed badaniami i sporządzeniem wniosków przez biegłych, jeżeli wymaga tego dobro i bezpieczeństwo dziecka. Następnie sąd wyznacza termin rozprawy, na której określi jaki zastosuje wobec nieletniego środek wychowawczy np. nadzór odpowiedzialny rodziców, nadzór kuratora umieszczenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Po wydaniu postanowienia o umieszczeniu w placówce, sąd kieruje sprawę do właściwego Starostwa Powiatowego, które prosi Centralny System Kierowania Nieletnich przy Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie o wskazanie miejsca w placówce z uwzględnieniem poziomu edukacji ( klasy, języka obcego), na jakim jest nieletni. Starostwo Powiatowe po otrzymaniu wskazania przez ORE wydaje skierowanie do wskazanej placówki w Polsce, które jest ważne jeden miesiąc. Przez ten czas należy zgromadzić niezbędne dokumenty do umieszczenia w placówce i doprowadzić dziecko do wskazanego Ośrodka.

Dokumenty potrzebne do umieszczenia w placówce :
1. Postanowienie Sądu Rejonowego
2. Skierowanie do placówki
3. Odpis aktu urodzenia dziecka
4. Opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
5. Odpis aktu zgonu, jeśli któryś z rodziców nie żyje
6. Poświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub wymeldowaniu 7. Książeczka zdrowia, karta uodpornienia (szczepień) oraz inne dokumenty dotyczące zdrowia dziecka
8. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
9. Inne dokumenty (opinie ze szkoły, poprzedniej placówki, opinie z poradni psychologiczno - pedagogicznej, opinie psychiatryczne), które ułatwią diagnozę potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych nieletniego.

Przywożąc dziecko do Ośrodka należy wyposażyć je w:

1. Odzież i bieliznę osobistą na różne pory roku.
2. Obuwie na różne pory roku, kapcie, obuwie sportowe.
3. Podręczniki - lista na stronie internetowej placówki, przybory szkole (zeszyty, długopisy itp.).
4. Środki czystości (ręczniki, mydło, szampon, pasta do zębów itp.)Opr. Aniela Ordanik - pedagog