Lokalizacja
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Wielkopolsce

[położenie Cerekwicy w Wielkopolsce]