Koło pomocy wolontariackiej

Koło prowadzą wychowawcy: R. Klinkosz, Z. Gościniak