KOŁO WOKALNO-RECYTATORSKIE

Opiekun koła
R. Plewińska, D. Krzyżostaniak, M. Stęplewska, P. LangnerDzień Matki 26.05.2014


Serce matki w pieśni i poezji - to ostatnia inscenizacja w tym roku szkolnym wychowanek z grupy wokalno-recytatorskiej. Ten dzień był specyficzny, gdyż to Dzień Matki- 26 maj, godzina 19.00. Zaproszone zostały panie, które niegdyś stanowiły część kadry pedagogicznej, które kiedyś sprawowały pieczę nad dziewczętami. Dziś te panie wzruszały się patrząc i podziwiając umiejętności wciąż młodych i uroczych wychowanek. Sala na strychu wypełniona była po brzegi, scena przypominała o tęsknocie za domem rodzinnym, za stołem i chlebem - symbolem dobroci i sytości. Nasze gwiazdeczki zaprezentowały piosenki i wiersze znanych poetów i artystów. Były łzy wzruszenia, ale również zabawne sytuacje, które w pewnym stopniu zrównoważyły emocje. Po przedstawieniu nasi goście wraz z uczestniczkami sceny udali się na zorganizowany poczęstunek z małą czarną, bądź herbatką.

M.S.27.01.2014
Baśniowy wieczór

W poniedziałkowy wieczór, tj.27.01.2014r. wychowanki naszej placówki miały wielką przyjemność słuchać i oglądać widowisko baśniowe autorstwa koła wokalno-recytatorskiego. W zaciszu naszego pałacu, w aurze ciepła i nastroju, w scenerii baśniowej przygotowanej przez duet koła plastycznego dziewczęta spoczywając na materacach słuchały bajek , kołysanek i baśniowych piosenek. Kinga bardzo pięknie swoją, ciepłą, aksamitną barwą głosu śpiewała, a także wprowadziła i zakończyła tę przygodę. Inne dziewczęta przebrane za postacie z czytanych pięciu bajek wprowadzały wierszem i zapraszały do czytania zaproszonych gości, których poczęstowano pyszną herbatką. Twórcami klimatu oprócz wspomnianej Kingi była Karolina w postaci Królowej Śniegu, Żaneta jako Rybak, Kasia- Żona Rybaka, Kornelia wcieliła się w postać Bestii, a Piękną została Marlena. Natomiast Asia zagrała Kopciuszka, a Monika Alladyna. Po wieczorze usłyszałyśmy propozycje wychowanek, które chciałyby wystąpić w takim widowisku i że bardzo to im się podobało, co pozwoliło nam na chęć podjęcia podobnych inicjatyw już w przyszłym roku.

M.S.
20.11.2013
Patria- Ojczyzna.... Jak bardzo pragnęli wolnej ojczyzny.

Patria- Ojczyzna.... Jak bardzo pragnęli wolnej ojczyzny nasi przodkowie najpiękniej ujmują to pieśni patriotyczne. Wychowanki z koła wokalno-recytatorskiego w dniu 20 i 21 listopada br. zaprezentowały niektóre utwory z okresu tworzenia legionów polskich, I i II WŚ, a także nie tak dalekich czasów rządów komunistycznych. Drewniane poddasze w przytłumionym świetle i leśnej scenerii pomagało gościom wsłuchać się nie tylko w treść piosenek, ale i ich genezę przedstawioną w montażu słowno-muzycznym pt.: Patriotyzm w piosence. Towarzyszyły temu przepiękne melodie tworzone w owych czasach wprowadzające nastrój melancholii, czasami bojowy a także i radosny. Dodatkowo wspomniana historia powstania pieśni i związane z tym wątki sytuacyjne wnosiły kolejne obrazy do naszej wyobraźni, by jeszcze bardziej czuć i rozumieć patriotyzm.

M.S.
" Do zakochania jeden krok"

6.03.2013

W dniu 06.03.2013r. na poddaszu budynku a odbyło się widowisko słowno-muzyczne pt." Do zakochania jeden krok". Wychowanki z koła wokalno- recytatorskiego w krótkich scenkach przedstawiły zaloty miłosne na przestrzeni epok. Można było zobaczyć Homo- sapiens kobietę i mężczyznę z epoki Prehistorii, piękne boginie ze Starożytnej Grecji, walecznego rycerza ze swoją ukochaną ze Średniowiecza, Barona i Baronową z epoki Baroku i współczesną wyluzowaną nastolatkę. Przepiękna sceneria i odpowiedni dobór muzyki sprawiły, że widowisko pozostanie na długo w pamięci.

R.P.


16.12.2012r.

"Choinka Integracyjna"Czytaj całość...


"Damy Polskiej Estrady"
25.11.2012

W dniu 22 i 23 a także 26 listopada 2012r. wychowanki z koła wokalno-recytatorskiego zachwycały publiczność swoim występem. Wokalistki i narratorki zaprezentowały wspaniałe kreacje piosenkarek w widowisku pt.: "Damy polskiej estrady". Program poświęcony był znanym, polskim wokalistkom, które pozostawiły po sobie niezapomniane piosenki, jak: Odpływają kawiarenki, Rudy rydz, Autostop, Mały Książe i inne. Dziewczęta z aktorskim talentem wcielały się w postacie Ireny Jarockiej, Anny German, Anny Jantar, Kasi Sobczyk, Karin Stanek i Helena Majdaniec śpiewając ich najpiękniejsze utwory. W nastrojowym klimacie kawiarnianym stworzonym na pałacowym poddaszu zapraszani byli goście z widowni do stoliczków na filiżankę kawy. W scenariuszu ujęte były niespodzianki typu zaproszenie do tańca przez reprezentantki naszej sceny, a także w miłym geście można było spodziewać się wręczenia róż , a wszystko to działo się podczas wykonywania piosenek nawiązujących do sytuacji. Z pewnością na widzach to widowisko pozostawiło wrażenie, którego tak szybko nie zapomną, a wychowankom satysfakcję.

M.S.

"Pamiętamy- spektakl o Papieżu - w Borku"

8.05.2011r.


Z okazji beatyfikacji Jana Pawła II wychowanki z koła wokalnego i czytelniczo- filmowego przedstawiły widowisko słowno- muzyczno- wokalne w kościele w Borku Wlkp.

J.K.PLAN PRACY KOŁA WOKALNO-RECYTATORSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

CELE:

CELE: 1. Stwarzanie warunków i możliwości i ekspresji osobowości w celu redukcji psychologicznych napięć emocjonalnych i agresji.
2. Doskonalenie koordynacji słuchowo- wzrokowo -ruchowej.
3. Rozwijanie aktywności recytatorsko- muzycznej.
4. Rozwijanie uzdolnień artystycznych.
5. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze w roli odbiorcy i wykonawcy na terenie placówki oraz w środowisku lokalnym.
6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
7. Integrowanie zespołu w trakcie wspólnych działań.


ZADANIA:

1. Tworzenie właściwych warunków niezbędnych do zapewnienia wychowance komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego wychowawcy z wychowanką.
2. Konstruowanie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczenia relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami.
3. Uczenie zasad współistnienia społecznego ( pomoc sąsiedzka i inne zachowania prospołeczne, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uprzejmość, życzliwość i inne.
4. Umożliwienie wychowanką udziału w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie wyrażania swoich przeżyć i emocji.
5. Przybliżenie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, wzbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Spotkanie organizacyjne:
- nabór wychowanek
- omówienie zasad i celów grupy
2. Wyszukiwanie pieśni, piosenek, wierszy do prezentacji na poszczególne uroczystości ośrodkowe i poza ośrodkowe.
3. Przygotowanie tekstów ( ksero).
4. Doskonalenie umiejętności wokalno- recytatorskich:
- śpiew indywidualny i grupowy poprawny pod względem intonacyjnym i wykonawczym
- poprawna postawa w czasie śpiewu i recytacji
- systematyczne doskonalenie emisji głosu
- ćwiczenie dykcji
- śpiewanie poznanych piosenek z podziałem na role
- doskonalenie śpiewu z towarzyszeniem podkładu muzycznego
5. Projektowanie i wykonanie strojów oraz dekoracji na występy.
6. Przygotowanie sprzętu do występów: mikrofony, kolumny, płyty.....
7. Prezentowanie na uroczystościach ośrodkowych przygotowanych programów recytatorsko- muzycznych.
8. Udział w występach artystycznych dla społeczności lokalnej.
9. Wyjazdy na koncerty i przedstawienia artystyczne.


Zaplanowane przedstawienia wokalno- recytatorskie na rok szkolny 2011/2012:
1. "Cztery pory roku"- montaż słowno- muzyczny.
2. "Zakazana kolęda"- spektakl słowno- muzyczny.
3. Koncert kolęd.
4. Twórczość E. Stachury w piosence i poezji.
5. Konkurs recytatorski- wiosna w poezji.
6. "Zakochani czekają na maj"- montaż słowno- muzyczny.

15.06.2011r."Cudownych rodziców mam".