MOW w Cerekwicy Nowej

Koło taneczne

Koło prowadzi: Dorota Czerniak

O TAŃCU NIE DA SIĘ PISAĆ [] TANIEC TRZEBA TAŃCZYĆ
Paulo Coelho
Słowa Paulo Coelho są prawdziwe, bo najprościej można wyrazić taniec - tańcząc. Jednak, abyśmy potrafili dokładniej zgłębić potęgę sztuki tanecznej trzeba próbować wyrażać to co widzą oczy, kiedy oglądają choreografię lub to co czuje ciało, kiedy porusza się w rytm muzyki. Dla każdego taniec może oznaczać coś innego. I to jest piękno tej dziedziny, gdyż można ją interpretować na sto różnych sposobów. Dodatkową różnorodność wprowadza bogactwo stylów taneczych, osobowość tancerza, jego interpretacja muzyki i sama muzyka. Stąd taniec tańcowi nie jest równy, każdy jest jedyny w swoim rodzaju.
Biorąc to wszystko pod uwagę można zaryzykować stwierdzenie, że taniec każdego z nas jest inny i niepowtarzalny. Dlatego tańcząc tworzymy coś osobliwego, niespotykanego oraz nieprzeciętnego. A to jest już sztuką samą w sobie.
Rodzi się prosty wniosek: każdy z nas jest artystą swojego stylu i swoich umiejętności.

16.03.2015r. Dzień teatru27.06.2014r.

Występ na zakończenie roku szkolnego.


PLAN PRACY KOŁA TANECZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

"Podczas każdego tańca, któremu oddajemy się z radością, umysł traci swoją zdolność kontroli, a ciałem zaczyna kierować serce." (Paulo Coelho)

CELE:
1. Rozwijanie postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej.
2. Wdrażanie do racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
3. Wyrabianie pozytywnych cech charakteru.
4. Uczenie harmonijnego współżycia w grupie.
5. Nabycie oraz rozwój umiejętności psychomotorycznych i ruchowych zgodnie z indywidualnymi możliwościami wychowanek.
6. Rozładowanie napięć psychicznych.
7. Wyrobienie poczucia rytmu, słuchu i płynności ruchów.
8. Kształtowanie zainteresowań tanecznych.
9. Tworzenie różnorakich form tanecznych w układzie choreograficznym.
10.Doskonalenie umiejętności tworzenia własnych układów tanecznych do muzyki.
11.Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, w roli odbiorcy i wykonawcy, na terenie placówki oraz w środowisku lokalnym.

ZADANIA:
1. Tworzenie właściwych warunków, niezbędnych do zapewnienia wychowance komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.
2. Nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego wychowawcy z wychowanką.
3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnych stylów tanecznych.
4. Umożliwianie wychowankom udziału w różnorodnych wydarzeniach społecznych oraz kulturalnych, zarówno w roli odbiory, jak i twórcy kultury.

TREŚCI ZAJĘĆ:
1. Odbiór i rozumienie muzyki oraz ruchu.
2. Doskonalenie umiejętności ruchowych poprzez różne formy tańca.
3. Kształcenie wyobraźni artystycznej.
4. Prezentacja uzdolnień artystycznych.

METODY PRACY:
1. Metody oparte na słowie:
- podanie nazwy czynności w formie zwięzłej i komunikatywnej, zrozumiałej i dostosowanej do możliwości wychowanek;
- objaśnienie sposobu wykonania czynności.
2. Metody oparte na pokazie:
- pozwalają na przedstawienie elementów danego ruchu w sposób wzorcowy i zapewniający dobry kontakt z wychowanką;
- pozwalają na prawidłowe wyrobienie nawyku ruchowego i w dalszym etapie eliminację błędów;
3. Metody oparte na działaniu praktycznym:
- metoda ścisła pozwala na dokonywanie właściwej korekcji błędów danej czynności, tak by była ona zbliżona do ideału;
- metoda analityczna pozwala na rozkład czynności na poszczególne elementy i ich analizę;
- metoda syntetyczna - łączy elementy w całość w celu osiągnięcia zamierzonego celu;
- metoda kombinowana - zawiera w sobie cechy wyżej wymienionych metod w różnych proporcjach, w zależności od możliwości i osiąganych postępów.

FORMY REALIZACJI:
1. Praca zbiorowa, jednolita z grupą wychowanek.
2. Praca indywidualna, zróżnicowana z poszczególnymi wychowankami.

W dniu 16.03.2013 roku odbył się w Gostyńskim Ośrodku Kultury "Hutnik" VI Przegląd Taneczny pod hasłem "Taniec bez granic". Wychowanki z naszego Ośrodka również zaprezentowały swoje umiejętności taneczne. Na parkiecie wystąpiły: Wioletta, Wiktoria, Paulina, Basia, Klaudia, Joasia, Dominika i Marika.


"Mov-e On Cerekwica"
"Wioleta P. taniec solo"
DUET Wiktoria i Paulina
DUET Basia i Klaudia

Występ z okazji 120-lecia placówki przygotowany przez grupę z koła tańca sportowego.
"Taniec bez granic".
Dnia 24.03.2012 roku w Gostyńskim Ośrodku Kultury odbyła się V edycja Przeglądu Tanecznego pod hasłem "Taniec bez granic". W imprezie tej brały udział zarówno dzieci i młodzież jak i osoby dorosłe. Również dziewczęta z naszego Ośrodka wzięły udział w tymże przeglądzie. Swoje możliwości taneczne zaprezentowały: Joanna, Asia, Agnieszka, Magda i Daria. Trzy wychowanki - dwie Asie i Agnieszka - wystąpiły w indywidualnym pokazie tanecznym w tzw. solówce, a dodatkowo Daria, Magda i Asia zaprezentowały się wspólnie w układzie hip - hopowym. Dziewczęta pokazały się z niebywale dobrej strony i dorównywały poziomem niejednym doświadczonym już tancerzom. Choć nie udało się wywalczyć żadnego miejsca na podium ale jak na pierwszy raz to i tak duży sukces, ponieważ oglądało nas mnóstwo osób a samo wyjście na scenę jest już sporą odwagą. Dzięki takiemu doświadczeniu mniej stresujący będzie nasz następny występ.


E.B. i D.Cz.

Występ na zakończenie roku szkolnego 2011/2012