MOW w Cerekwicy Nowej

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

W placówce działają następujące koła zainteresowań:

 • Plastyczne
 • Rękodzielnicze
 • Wokalno-recytatorskie
 • Przyrodniczo - survivalowe
 • Taneczne
 • Pomocy wolontariackiej
 • Teatralne
 • Kulinarne
 • Miłośników muzyki rozrywkowej
 • Sportowe - biegaczy "Maratończyk"
 • Drużyna harcerska


 • Każde z nich zrzesza wychowanki umożliwiając im rozwijanie zainteresowań. Biorąc pod uwagę szeroką gamę możliwości wyboru przynależności można stwierdzić, że wychowanki mają duże możliwości rozwijania zainteresowań oraz zagospodarowania czasu wolnego. W trakcie roku każde koło organizuje kilka imprez dla wszystkich dziewcząt.