Dyrektor MOW w Cerekwicy - Marek Krzyżostaniak

Jest absolwentem UAM w Poznaniu.
Studia na kierunku psychologicznym ukończył w 1982 r. Odbył też studia podyplomowe z profilaktyki uzależnień (Uniwersytet Łódzki) i psychologii transportu (Uniwersytet Opolski) oraz resocjalizacji i socjoterapii (WSHM w Gnieźnie).
Po studiach przez 9 lat pracował jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz filii UAM w Kaliszu.
Zrezygnował z pracy naukowej na rzecz działalności praktycznej.
Posiada wielostronne doświadczenie zawodowe w obszarach: klinicznym, uzależnień, resocjalizacji i edukacji. Pełni funkcję mediatora i biegłego sądowego w dziedzinie psychologii i uzależnień przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu.

Jako menedżer oświaty (absolwent SDMO w Kaliszu) od ponad 20 lat jest dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej, który odbudował i przekształcił w Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych.
Od wielu lat jest wykładowcą psychologii w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu i innych placówkach kształcących nauczycieli.
Wyróżniony został Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Miłośnik kina, literatury, teatru i turystyki.