EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest naukowo opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania OUN, wykorzystującą trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących. Trening jest rodzajem biologicznego sprzężenia zwrotnego, w którym badany ma za zadanie osiągnąć stan przyjemnego rozluźnienia. W czasie takiego treningu w EEG obserwujemy wzrost czynności alfa i pojawienie się fal theta. Poprzez trening EEG Biofeedback, wygaszając niepożądane częstotliwości fal i wzmacniając częstotliwości pożądane, możemy usprawnić funkcjonowanie mózgu, wpływając na poprawę koncentracji uwagi, zwiększenie możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagę z poprawą samooceny, zwiększyć odporność immunologiczną i spowolnić procesy biologicznego starzenia się.

Treningi EEG Biofeedback u osób zdrowych stosuje się w celu:

- poprawy ich funkcjonowania,
- zwiększenia umiejętności kontroli emocji,
- radzenia sobie ze stresem,
- poprawy nastroju i samooceny,
- poprawy możliwości intelektualnych, poprzez szybsze i lepsze przyswajanie informacji,
- także szybszą i skuteczniejszą naukę języków obcych.

U dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi stosowany jest przy:

- zaburzeniach koncentracji uwagi,
- zaburzeniach procesów uczenia się,
- zaburzeniach zachowania,
- zaburzeniach mowy,
- zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego,
- zaburzeniach nastroju,
- zaburzeniach snu.


Plan Treningów EEG Biofeedback:
Wtorek 15:00 - 19:00 (dla grupy I i II)
Środa 14:00 - 18:00 (dla grupy III i IV)


Trening prowadzi: mgr Małgorzata Grenda