Biwak harcerski w Kobylej Górze – 1-6.06.07 r.

W dniach 01-06.06.07r. drużyna harcerek, pod opieką Gabrieli i Jarosława Werbińskich, uczestniczyła w biwaku podsumowującym działalność drużyny harcerek w ciągu roku szkolnego 2006/2007. W praktyce sprawdziły nabyte umiejętności i wiedzę praktyczną. Dziewczęta brały udział w grach i zabawach, kąpały się w jeziorze, pomagały rozbijać namioty, dbały o teren, poznały zabytki Kobylej Góry a także jej walory przyrodnicze.
W tych dniach odbył się także XXIX Zlot Drużyn harcerskich „Nieprzetartego Szlaku”. Podczas zlotu dziewczyny zdobyły I miejsce w Festiwalu Piosenki Harcerskiej. Uczestniczyły w grze terenowej w trakcie, której zaliczały zadania, poznawały historię i teraźniejszość Kępna.
Skład drużyny:
1. Agata H.
2. Paulina M.
3. Monika L.
4. Anna K.
5. Dominika Z.
6. Sylwia P.
7. Paulina W.
8. Sylwia B.
9. Marta S.
10. Magda D.
11. Kasia B.
Dziewczęta zdobyły certyfikat Nocnego zwiadowcy. Instruktorzy otrzymali z rąk przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego druha harcmistrza Andrzeja Brodzika podziękowania za służbę i pracę w harcerstwie. Opracowała Gabriela Werbińska.

Prognoza pogody IMiGW