"Sprzątanie Świata"
--.09.2008r.Jak co roku dziewczęta z MOW w Cerekwicy wraz z opiekunami wzięły udział w Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata”. Poszczególne grupy, z wyznaczonych wcześniej miejsc starały się pozbierać wszystkie śmieci. Sprzątałyśmy teren w Ośrodku, wokół Ośrodka, wieś Cerekwicę, teren wokół cmentarza , drogę do lasu i niektóre miejsca w cerekwickim lesie. Dziewczęta z zapałem wykonały powierzone om zadania. Posegregowane śmieci złożyłyśmy w określonym miejscu, skąd zostały zebrane przez odpowiednie, wyznaczone do tego ekipy.

Prognoza pogody IMiGW