Zakończenie roku szkolnego
20.06.2008r.W dniu 20 czerwca 2008r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 07/08.
Dyrektor Ośrodka Marek Krzyżostaniak wręczył najlepszym wychowankom nagrody ufundowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.Nagrodzono 9 wychowanek, które osiągnęły najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu oraz aktywnie uczestniczyły w kulturalno-społecznej działalności placówki.
Spośród nagrodzonych dwie otrzymały świadectwo z czerwonym paskiem.Spotkanie uświetnił występ grupy teatralnej.Prognoza pogody IMiGW