XVII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych – 17-19 maja 2007 r.

W dniach 17-19 maja br. grupa teatralna, pod opieką Pauliny Dykcik i Aleksandry Plucińskiej wyjechała do Warszawy, aby na XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych zaprezentować swój dorobek artystyczny. Organizatorem spotkania był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Warszawie.
Poza naszą placówką udział wzięli: MOW z Warszawy oraz Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” także z Warszawy.
Reprezentacja każdej placówki przygotowała:
a) program obowiązkowy – inscenizacje utworu pt. „120 Przygód Koziołka Matołka” – Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza.
b) Program dowolny – utwór dramatyczny bądź jego fragment, twórczość własna itp.,
c) Plakat reklamujący przynajmniej jedno przedstawienie grupy.
Organizatorzy przygotowali dla nas wiele atrakcji: warsztaty teatralne przeprowadzone przez aktorów warszawskiego Teatru „Ochocta”, wycieczkę po stolicy oraz wyjście do teatru na spektakl Pt. „Masz być szczęśliwy”
Opracowały P. Dykcik i A. Plucińska

Prognoza pogody IMiGW