Przegląd twórczości Marka Grechuty w Orpiszewie
- 8.12.07r.
8 grudnia 2007r. dwie wychowanki Santana i Nicoleta reprezentowały placówkę w I Wielkopolskim Przeglądzie Marka Grechuty, który odbył się w Orpiszewie. Patronat nad przeglądem sprawował Urząd Miejski w Krotoszynie i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Opiekę medialną sprawowała TVP Poznań, Radio Centrum Kalisz, Informacje Regionalne, gazeta Koźmińska. Celem przeglądu była popularyzacja twórczości Marka Grechuty, niedawno zmarłego artysty. Przegląd i konkurs adresowany był do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimanzjalnych z terenu Wielkopolski. Każdy uczestnik wykonał „na żywo” dwa utwory. Prezentacje uczestników były oceniane przez jury zaproszone przez organizatorów. Nasze dziewczęta w prawdzie nie zdobyły żadnego miejsca, zostały jednak wyróżnione i nagrodzone. Był to dla nich pierwszy występ przed tak dużą publicznością i profesjonalnym jury, ale przełamały pierwsze lody i z mniejszym stresem jak twierdzą podejmują następne wyzwania z piosenką.
Paulina Dykcik


Prognoza pogody IMiGW