Spotkanie społeczności MOW z przedstawicielami Samorządu Terytorialnego i Samorządu Uczniowskiego"
27.10.2010r.

W dniu 27 października 2010 r. o godzinie 17,00 odbyło się spotkanie społeczności MOW z przedstawicielami Samorządu Terytorialnego i Samorządu Uczniowskiego ZSP Nr 2 w Jarocinie.
Samorząd terytorialny prezentowali, radny gminy pan Krystian Piniewski oraz radny powiatu pan Teodor Grobelny natomiast z Samorządu Uczniowskiego odwiedzili nas przewodniczący SU Bartosz Kania i zastępca przewodniczącego Natalia Bałoniak. Spotkanie odbyło się w miłym przyjaznym klimacie, zadawałyśmy pytania związane z funkcjonowaniem i rolą samorządów, na które otrzymałyśmy satysfakcjonujące nas odpowiedzi. Wiedza, którą zdobyłyśmy pozwoli nam właściwie przeprowadzić wybory do Rady Samorządu Wychowanek, a także w sposób demokratyczny uczestniczyć w jego działalności.
Natalia i Bartosz zaproponowali nam współpracę między SU, propozycję chętnie przyjęłyśmy, współpraca z młodzieżą szkoły ponadgimnazjalnej jest dla nas nowym wyzwaniem, dzięki takim spotkaniom będziemy mogły poznać środowisko szkół średnich, ich działalność na rzecz szkoły i własnego rozwoju, co pomoże nam w dalszym naszym rozwoju edukacyjnym i społecznym a także w wyborze szkoły po gimnazjum.
Organizatorkami spotkania były p. Jolanta Mejzińska, p. Jolanta Wypijewska i p. Urszula Kuczerawa.
Po spotkaniu z przedstawicielami Samorządów odbyły się wybory opiekunów naszego Samorządu Wychowanek. Wybory zostały przeprowadzone wg demokratycznych zasad - były bezpośrednie, powszechne, większościowe, tajne i równe, w których udział wzięły 43 osoby tj. 80% uprawnionych (wg Regulaminu Samorządu)do głosowania.
Opiekunkami Samorządu większością głosów zostały wybrane: p. Jolanta Wypijewska 22 głosy i p. Urszula Kuczerawa 21 głosów.

Odpieczętowania urny i policzenia głosów dokonała komisja w składzie: Paulina D., Aleksandra R., Sara D.
Prognoza pogody IMiGW