"Oznaczenie grobu Zdzisława Andrzejczaka"
27.10.2010r.

27.10.2010r. Harcerki z Drużyny ""Nieprzetartego Szlaku""; w Młodzieżowym O¶rodku Wychowawczym w Cerekwicy wzięły udział w Oznaczeniu grobu Zdzisława Andrzejczaka, działacza i instruktora ZHP, honorowym krzyżem harcerskim. Oznaczenie grobu ma miejsce w przypadku, gdy instruktor otrzymał wcze¶niej Krzyż za zasługi dla ZHP . Zdzisław Andrzejczak był wieloletnim nauczycielem , działaczem samorz±dowym Gminy Jaraczewo i instruktorem ZHP. Nasza Drużyna Harcerska zobowi±zała się do honorowej opieki nad grobem instruktora.
J. Werbiński
Prognoza pogody IMiGW