"XXXII Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku"
24-26.05.2010r.W dniach 24-26. 05.2010 r. w Pleszewie, Drużyna Harcerska z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej Natalia, Sara, Patrycja, Natalka, Edyta, Sylwia, Agnieszka uczestniczyły w XXXII Zlocie Drużyn Harcerskich "Nieprzetartego Szlaku" dawnego rejonu kaliskiego.
Dziewczęta nauczyły się wielu nowych zabaw i piosenek harcerskich. Podczas Festiwalu Piosenki Harcerskiej zajęły I miejsce w kategorii drużyn śpiewających przy akompaniamencie gitary.
Zdobyły II miejsce w Biegu Patrolowym.

Opiekunem harcerek był druh J. Werbiński.

Prognoza pogody IMiGW