Wymiana Okien w internacie – 17.08.2007 r.

Wymiana okien w internaciePrognoza pogody IMiGW