"Zdjęcia z posiedzenia Rady Pedagogicznej"
22.04.2010r.22 kwietnia 2010 r. Rada pedagogiczna była bardzo kwiecista
- z okazji imienin życzenia i kwiaty wręczyliśmy Panu dyrektorowi (Markowi) i księdzu proboszczowi (Wojciechowi)

Zaś Pani i Pan dyrektor wręczyli kwiaty i powinszowania naszej koleżance Paulinie Dykcik
w związku z jej zamążpójściem, które ma nastąpić 30 kwietnia tego roku.

Sto lat Młodej Parze!

Prognoza pogody IMiGW