Wybory do samorządu wychowanek
28.09.2009r.



Dnia 28 września odbyły się wybory do Rady Samorządu Wychowanek
Do Rady kandydowało 8 naszych koleżanek - po dwie z każdej grupy. Do wyborów przystąpiło 50 osób, każdy z głosujących po podpisaniu listy otrzymał kartkę, na której mógł oddać głos na jedną z kandydatek.
W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Samorządu wybrane zostały koleżanki:
Magda - przewodnicząca, (br> Beata - zastępca przewodniczącej,
Karolina - sekretarz,
Edyta - kronikarz,
Wydawaniem kart do głosowanie i liczeniem głosów zajęła się komisja wyborcza w skłąd której wchodziły koleżanki: Sylwia, Urszula i Ania.
Na prawidłowym przebiegiem wyboru czuwały opiekunki Samorządu: pani Jolanta Wypijewska i pani Urszula Kuczerawa
Bardzo dziękujemy za udzielenie nam kredytu zaufania. Postaramy się godnie reprezentować naszą społeczność.

Rada Samorządu

Prognoza pogody IMiGW