MOW w Cerekwicy Nowej

Niezwykła lekcja historii

10.06.2019

W dniu 10 czerwca 2019 r. uczennice klasy licealnej uczestniczyły w konferencji pn. "Okrągły Stół- lekcja historii. 4. czerwca - 30 lat później". Konferencja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Organizatorem tej niecodziennej lekcji historii był Marszałek Województwa Pan Marek Woźniak. Uczestnicy konferencji obejrzeli film dokumentalny pt. "Polska ewolucja po 1989r.", a następnie wysłuchali dyskusji, w której głos zabrali: pani prof. Hanna Suchocka- poseł na sejm, pierwsza kobieta premier RP; Pani dr Anna Potok zasłużona działaczka I Solidarności i wiceminister rolnictwa w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Legenda poznańskiej Solidarności - pan Leonard Szymański. Pan Maciej Musiał - szef Komitetów Obywatelskich w Wielkopolsce. Komentarz historyczny do omawianych wydarzeń wygłosił historyk prof. Waldemar Łazuga. Licealistki z uwagą słuchały wypowiedzi, wspomnień gości. Nikola uznała, że omawiane wydarzenia zmusiły ją do szerszej refleksji na temat przemian, które nastąpiły po 1989r. oraz współczesnych relacji międzyludzkich, a Weronika chciałaby uczestniczyć kolejnych takich konferencjach.

K.S.