MOW w Cerekwicy Nowej

Wolontariat dla bezdomnych zwierząt w Radlinie.

29.03.2019r.W dniu 29.03.2019r., w godzinach popołudniowych czternaście wychowanek naszego Ośrodka, pod opieką p. Krzysia i p. Roberta uczestniczyło w wolontariacie dla bezdomnych zwierząt w Radlinie. Głównym założeniem i celem akcji było uwrażliwienie dziewcząt na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania u młodzieży gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej jak również uwrażliwienie na sprawy społeczne oraz pokazanie w jaki sposób same mogą pomóc i wpłynąć na poprawę sytuacji zwierząt. Dziewczęta miały również okazję zapoznać się z zasadami pracy w wolontariacie na rzecz schroniska.


K.B., R.M.