MOW w Cerekwicy Nowej

W budynku A w ramach programu Szkoła Promująca Europejski Kodeks Walki z Rakiem odbyły się pomiary wagi i wzrostu oraz RR krwi wychowanek naszej placówki

16.10.2018r.W dniu 16.10.18r. w budynku A w ramach programu Szkoła Promująca Europejski Kodeks Walki z Rakiem odbyły się pomiary wagi i wzrostu oraz RR krwi wychowanek naszej placówki. Każda osoba dokonująca pomiaru otrzymała wyniki BMI i pomiar RR na kartce. Z pomocą w płynnym przebiegu wydarzenia przybyły wybrane dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego Nikola S. i Weronika S., które po uprzednim przeszkoleniu dokonywały wpisów uzyskanych pomiarów na listę i na kartkach dla każdej z uczestniczek. Towarzyszyła temu miła atmosfera i dyskrecja w poszanowaniu własnych i cudzych " parametrów". Ksero druk wyników podano do gabinetu pomocy przedmedycznej celem dokonania wpisu w Kartę Zdrowia Ucznia. Z przyjemnością możemy zauważyć (uchylając rąbka tajemnicy),że nie odnotowano ani otyłości ani drastycznej niedowagi. W celu kontroli, na ponowny pomiar zapraszamy pod koniec roku szkolnego.


M.S. & U.K.