MOW w Cerekwicy Nowej

Zajęcia dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie nadchodzących ferii zimowych

6.01.2019r.


W niedzielę 6 stycznia 2019r. odbyły się zajęcia dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie nadchodzących ferii zimowych
Celem zajęć było:
- uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku
- kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo - skutkowego
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych
- odróżnianie miejsca do zabaw zimowych - bezpiecznych od niebezpiecznych
- zwrócenie uwagi na zagrożenia i konsekwencje wynikające z zachowań ryzykownych

Podczas zajęć dziewczęta wskazywały zagrożenia wynikające z nieprzemyślanego zachowania podczas zabaw zimowych, a także zachowań ryzykownych jak spożywanie alkoholu, w szczególności w okresie niskich temperatur na dworze, zażywania środków psychoaktywnych, obejrzały także film "Wieczne dziecko" dotyczący konsekwencji spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży w związku z możliwością pojawienia się u dziecka syndromu FAS.


Opr. A. Ordanik