MOW w Cerekwicy Nowej

WYRÓŻNIENI PEDAGODZY

15.10.2018r.










W związku z Dniem Edukacji Narodowej Zarząd Województwa Wielkopolskiego docenił działalność i pracę pedagogiczną powstałego od 1 września br. Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.
Warto nadmienić, że ta placówka powstała na bazie dotychczasowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Marszałek Marek Woźniak wyróżnił Nagrodą I stopnia dyrektora tej placówki- pana Marka Krzyżostaniaka oraz zatrudnionych tam pedagogów: Krystynę Skubidę, Anielę Ordanik oraz Jacka Krawczyka. Wcześniej z okazji Gali " Nauczyciel i Szkoła Roku", która odbyła się w Teatrze Wielkim w Poznaniu, dyrektor placówki Marek Krzyżostaniak, pełniący tę funkcję od ponad 20 lat -
za liczne dokonania na rzecz infrastruktury placówki z utrzymaniem piękna i walorów historycznych, a także w związku z utworzeniem Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych został wyróżniony Honorową Odznaką: " Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego", zaś wychowawca w tym Zespole, znany plastyk Janusz Bogatko został nominowany do prestiżowego wyróżnienia Nauczyciel Roku 2018.
Wszystkim wyróżnionym nagrody wręczyła pani Marzena Wodzińska- Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz pani Dorota Kinal - Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW.



K.S.