MOW w Cerekwicy Nowej

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

10.10.2018r.W dniu 10 października 2018r przeprowadzono wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Uprawnionych do głosowania było 115 osób, głosowało 79 osób tj. 68,7 %. Wybory zostały przeprowadzone według demokratycznych zasad - były bezpośrednie, powszechne, większościowe, tajne i równe.
Do Rady Samorządu Uczniowskiego Większością głosów zostały wybrane:

Sandra L. - przewodnicząca 68 głosów
Nikola S. - zastępca 48 głosów
Eliza S.- sekretarz 37 głosów
Nowo wybranej Radzie SU gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
Była przewodnicząca SU- Natalia S.

Zespół d.s. idei samorządności.U.K.