MOW w Cerekwicy Nowej

Szkolenie w ramach projektu: "Uczę się pomagać - aktywna wolontariuszka"

15.06.2018W piątkowe popołudnie 15 czerwca, na poddaszu budynku A nasze wychowanki uczestniczyły w szkoleniu z zakresu udzielania pomocy wolontariackiej w ramach projektu "Uczę się pomagać - aktywna wolontariuszka". Zajęcia prowadził Rafał Klinkosz koordynator projektu, który poprzez prezentację multimedialną, w ciekawy i interesujący sposób przybliżył dziewczętom ideę wolontariatu. Na przykładzie dotychczasowej działalności koła i współpracy w tym zakresie z SOSW im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach zachęcał wychowanki do włączenia się w tego typu działalność. Omawiając czym jest wolontariat i na czym polega, wielokrotnie podkreślał, że pomimo wielu różnych definicji, tak naprawdę dokładnie go określają trzy słowa: zwykły odruch serca. Cieszyć może fakt, że już po szkoleniu duża liczba dziewcząt wyraziła chęć pracy w kole pomocy wolontariackiej i wstępnie zadeklarowały przyłączenie się do realizacji wyżej wymienionego projektu.Z.G.