MOW w Cerekwicy Nowej

Zlot Harcerski "NS"

5-7.06.2018W tym roku przypada Jubileusz 60-lecia "Nieprzetartego Szlaku" - działalności Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Drużyny "NS" podejmują aktywności w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej i domach pomocy społecznej. W dniach 5 - 7 czerwca br. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej zorganizował Zlot Harcerski "NS", podczas którego na terenie Stanicy "Zielona Polana" w Ostrowie Wlkp. zapłonęło ognisko, w którym uczestniczyli także instruktorzy seniorzy, dyrektorzy szkół specjalnych oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zlot każdorazowo umożliwia dzieciom i młodzieży integrację, wzmacnia ich poczucie własnej wartości, pozwala zmierzyć swoje siły w konkursach sportowych, plastycznych i muzycznych. Spotkanie było doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu, rozmowy, śpiewu przy ognisku i radosnej zabawy.M.S.