MOW w Cerekwicy Nowej

99.ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
15.01.2017
Historia Powstania Wielkopolskiego jest historią wielu młodych Wielkopolan, którzy w chwili jego wybuchu mieli po 18 czy 19 lat. Wzięli oni udział w zwycięskim zrywie powstańczym, dzięki któremu Wielkopolska została włączona w 1919 r. do odradzającego się państwa polskiego. Każdego roku uczennice i nauczyciele naszej placówki pamiętają o powstaniu i oddają hołd jego uczestnikom, zapalając znicze na ich grobach, na cerekwickim cmentarzu. W tym roku, w dniu 15 stycznia, przedstawicielka SU- Natalia S. oraz uczennice Karolina S. i Natalia B., biorące udział w projekcie edukacyjnym pn: "Poznając przeszłość, rozumiemy teraźniejszość i uczymy się kształtować przyszłość. Pamiętamy o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim" pod opieką nauczycieli: p. U. Kuczerawy i p. K. Skubidy odszukały groby powstańców, tych na których grobach znajdują się pamiątkowe krzyże powstańcze i zapaliły znicze pamięci.K.S., U.K.