MOW w Cerekwicy Nowej

Wizyta w Domu Zdrowia i Spokoju w Szelejewie
19.12.2017
"Chcę nieść chętną pomoc bliźnim nie tylko wtedy, gdy o pomoc proszą, ale zawsze wtedy, gdy czujnym okiem dostrzegę, że na drodze mego życia stanął ktoś, kto potrzebuje pomocy, opieki, wsparcia, pocieszenia". Słowa harcerskiej przysięgi autorstwa hm. Stefana Mirowskiego zostały nie tylko uroczyście wypowiedziane, ale również w pełni wypełnione przez nasze wychowanki z drużyny harcerskiej. Dziewczęta 19 grudnia br. udowodniły, że nie były to dla nich puste słowa, a ideę harcerstwa, niesienia pomocy, traktują z pełną powagą i odpowiedzialnością. Tego właśnie dnia udały się do Domu Zdrowia i Spokoju w Szelejewie, by umilić czas pensjonariuszom Domu, pokazać, że ich los nie jest im obojętny, że wartość człowieczeństwa pozbawiona jest wszelkich granic i barier. Kolędowanie przy akompaniamencie gitary wytworzyło iście świąteczną atmosferę. Harcerki nie ograniczyły się wyłącznie do śpiewania, potrafiły też skutecznie zaktywizować gospodarzy. Z każdą chwilą różnica pokoleniowa zacierała się. Obok znanych kolęd, dziewczęta zaśpiewały także piosenki znane i im ze zlotów czy zbiórek drużyny. Kolejną miłym akcentem tego szczególnego przedpołudnia było rozdanie upominków, przygotowywanych przez harcerki przez ostatnie dni. Dziewczęta zrealizowały swój główny cel na ten dzień-dały radość, szczęście innym-tym, którzy tego szczególnie potrzebują. Harcerki nie domagały się gratyfikacji - otrzymały jednak, to co najcenniejsze- szczery uśmiech i uścisk.M.K.